5 хвилин

Фінансовий облік. Частина 1: ключові звіти для керівника бізнесу

Часто власники малого та середнього бізнесу бояться фінансового обліку, вважаючи це складним процесом, що вимагає спеціальних знань і досвіду. Щоб зводити фінанси в компанії, багато підприємців намагаються вести облік в електронних таблицях, використовують рукописні замітки або вузькофункціональні програми. Чи просто не заморочуються та рахують лише гроші в касі.


З таким підходом компанія не може стабільно розвиватися, а фінансові втрати та касові розриви стають регулярними. Тому важливо розуміти, що чим раніше у вашому бізнесі з'явиться поняття фінансового обліку, тим раніше ви зможете оцінити реальний стан справ і почати боротися з проблемами, які не дають вашій компанії рости.

Щоб познайомити власників малого та середнього бізнесу з поняттям фінансового обліку, його цінністю, розповісти про ключові звіти та їх аналіз, ми підготували цикл статей, які максимально освітять цю тему. У першій частині, наприклад, ми розклали по поличках три основні звіти, на яких ґрунтується фінансовий облік для керівника бізнесу, щоб показати: кожен може впровадити їх в роботу та навчитися читати, що згодом дозволить приймати правильні управлінські рішення.

Баланс

Це звіт, що показує всі активи підприємства на певну дату, а також джерела формування цих активів: зобов'язання та капітал. Такий звіт скласти зовсім не складно. Головне завжди дотримуватися правила, "рівняння балансу":

 

Активи = Зобов'язання + Капіталде активи діляться на необоротні та оборотні, зобов'язання
на короткострокові та довгострокові, а капітал на прибуток, статутний фонд та інші. Ці великі статті балансу в свою чергу діляться на дрібніші, в яких вже детально розкривається зміст.

На які показники в звіті треба звернути увагу? 

 • загальна сума активів бізнесу;
 • сума прибутку, накопичена на дату балансу;
 • стан заборгованості перед постачальниками та клієнтів перед вами;
 • загальна сума грошових коштів у компанії на дату балансу.

Такий звіт повністю надає інформацію про те, чим володіє компанія. Саме завдяки ньому власник бізнесу може контролювати залишок грошей на рахунках, скільки та кому він винен, хто винен йому, а також може оцінити фінансову стійкість фірми. Додамо, що цей звіт особливо важливий для малого бізнесу, де гостро стоїть питання контролю залишків і стану заборгованості. Правильно організований облік знижує ризик втрат і крадіжок в компанії.

Звіт про рух грошових коштів

cashflow-ua.webp (63 KB)

Це звіт, який враховує всі грошові надходження та виплати з класифікацією основних джерел. У звіт про рух грошових коштів заносять кожну фактичну грошову операцію, яка містить в собі суму, контрагента та джерело (звідки пришли або куди пішли засоби). Усі рухи грошових коштів ділять по категоріях (статтям), що допомагає краще розуміти структуру та головні джерела доходів або витрат.

Завдяки звіту про рух грошових коштів ви знатимете: 

 • на що витрачаєте найбільше;
 • який напрям вашої діяльності приносить велику виручку;
 • як спланувати витрати наперед;
 • як оперативно реагувати на надмірні витрати;
 • як уникнути касових розривів.

Для малого бізнесу такий звіт є ключовим, тому що маючи обмежені фінансові ресурси дуже просто виявитися з нулем на рахунках, не виконати зобов'язання перед працівниками по виплаті заробітної плати, або перед державою по сплаті податків. Ці риски здатні повністю паралізувати діяльність малого бізнесу та навіть привести до банкрутства. Саме звіт про рух грошових коштів попередить вас, якщо щось піде не так ☝️

 На які показники в звіті треба звернути увагу? 

 • структура доходів;
 • структура витрат;
 • сальдо на кінець періоду (він же чистий грошовий потік).

Звіт про фінансові результати

Це звіт, який містить дані про доходи, витрати та фінансові результати за певний звітний період. Звіт про фінансові результати містить дані про виручку, собівартість товарів і послуг, валового та чистого прибутку, а також управлінські (адміністративні) витрати. 

Якщо звіт про рух грошових коштів показує, що з грошима відбувається зараз (фактичні положення), то звіт про фінансові результати відповідає власникові на головне питання: "Чи мій бізнес є прибутковим?".

На які показники в звіті треба звернути увагу? 

 • виручка;
 • собівартість;
 • валовий прибуток;
 • адміністративні витрати;
 • чистий прибуток;
 • динаміка показників.

Який сенс у власній справі та наявності грошей на рахунках, якщо вона залишається збитковою? Саме звіт про фінансові результати (ще відомий як звіт "P&L", "profit and loss") допоможе вам оцінювати результати діяльності вашої компанії, порівнювати різні тимчасові періоди та прогнозувати майбутні фінансові показники.

Untitled_Diagram.jpeg (21 KB)

Усі три звіти тісно пов'язані між собою та допомагають цілісно побачити фінансову картину бізнесу. Фінансовий облік повинен стати регулярною практикою у вашій фірмі, оскільки саме вищеперелічені звіти допоможуть не здійснювати помилок при ухваленні управлінських рішень.

Щоб вивчити питання глибше та не пропустити нові статті про фінансовий облік, не забудьте підписатися на оновлення Академії RemOnline. У наступній статті ми детальніше обговоримо звіт про рух грошових коштів і покажемо, як використати його на практиці. Обіцяємо бути корисними :)

comments powered by Disqus